Meaning of dimukrasya

dimukrasya

Cebuano

n. democracy.