Meaning of demokrasya

demokrasya

Cebuano

n. democracy