Meaning of dayan

dayan

Cebuano

decoratedayan

Cebuano

ornament


dayan

Cebuano

v. be a decoration, adorn. Ang kurtína nagdayan sa ílang balay, The curtains add beauty to their house. dayandáyan v. decorate, adorn. Ang kurúna gidayandayánan ug buláwan, The crown was adorned with gold; n. decoration, adornment.