Meaning of dangàdangà

dangàdangà

Cebuano

v. approaching. Nagdangàdangà na si Máma. Tabángi sa íyang dala, Mother is approaching. Help her carry her things. (←) v. approach for help. Dì siya madangàdangáan kay kuríput, You cannot approach him for help because he is tight.