Meaning of damikà, damíkà

damikà, damíkà

Cebuano

v. sit around doing nothing. Nagdamikà (nagdamíkà) lang mi kay way buluhatun, We are just sitting around because we have nothing to do.