Meaning of daligdig

daligdig

Cebuano

ooze


daligdig

Cebuano

v. trickle slowly. Midaligdig ang mga singut sa íyang agtang, Sweat trickled down his forehead; n. trickling.