Meaning of dali makakita

dali makakita

Cebuano

quick-sighted