Meaning of dalhug

dalhug

Cebuano

(from húlug) v. slide down, bring down by sliding. Midalhug lang sa bakilid ang palwa nga ákung gisakyan, The coconut frond I rode on just slid down the slope. Akuy nagdalhug (nagpadalhug) sa kargamintu dihà sa andamyu, I brought the cargo down by sliding it on the gangplank. Nalingaw ang bátang nagpadalhug sa bakilid, The child had fun sliding down the slope.