Meaning of dalahik

dalahik

Cebuano

v. 1. drag something that slides along the ground, usually said of boats. Idahik (dahika) ang sakayan sa baybáyun, Drag the boat onto the beach; 2. drag oneself along on the buttocks. Kanúnayng mahúgaw ang lubut sa bátà kay nagdahik na man pud, The child’s buttocks are always dirty because he drags himself around.