Meaning of dala sa pagkatawo

dala sa pagkatawo

Cebuano

inborndala sa pagkatawo

Cebuano

innate