Meaning of dahilug

dahilug

Cebuano

n. small venomous snake-like creature, shiny black in color, 3″ long.


dahílug

Cebuano

v. slip off downwards, slide down. Midahílug lang ang kasíli gíkan sa ákung kamut, The eel just slipped out of my hand. Nagdahilug sa bakilid ang mga trúsu, The logs slid down the steep slope.