Meaning of daghan ug

daghan ug

Cebuano

[predicative (e.g. daghan ug = there are lots of)] has a lot of