Meaning of bulahan

bulahan

Cebuano

adj. fortunatebulahan

Cebuano

beautify


bulahan

Cebuano

blessed


buláhan

Cebuano

a. blessed, fortunate. Buláhan ka sa mga babáyi nga tanan, Blessed art thou above all women. Buláhan ka kay dátù ka, You are fortunate because you are wealthy; 2. in order to, so that. Musulud tag sayu buláhan makaundang ug sayu, Let’s go to work early so we can quit early; v. 1. be fortunate, blessed. Ang ákung anak ang mabuláhan ning ákung kasapían, My child will be benefited from my wealth. ka-an n. welfare.


buláhan

Cebuano

n. see lansúnis.