Meaning of *buguk

*buguk

Cebuano

-in- n. youngest child (humorous).búguk

Cebuano

v. take a mouthful of liquid to gargle, rinse out the mouth. Makabúguk ba kug duha ka lab-uk sa ímung tubà? Can I get a mouthful of your toddy to rinse out my mouth? Bugúka (ibúguk) ning tambála, Gargle with this mouthwash.