Meaning of bat-ang

bat-ang

Cebuano

backbat-ang

Cebuano

buttocks


bat-ang

Cebuano

n. hip


bat-ang

Cebuano

pelvis


bat-ang

Cebuano

see balat-ang.