Meaning of bansay

bansay

Cebuano

exercisebansay

Cebuano

practice


bansay

Cebuano

a. skillful, proficient. Bansay kaáyu siyang mudúlag ahidris, He plays chess expertly; v. 1. train someone Akuy mubansay sa buksidur, I’ll train the boxer; 2. practice, rehearse. Nagbansay siya sa áwit, She is practicing the song. paka- v. make oneself adept at something Nagpakabansay siya sa karáti tungud sa trabáhu níyang kuyaw, She made herself an expert in karate because of her dangerous job. bansaybansay n. annual military training. ma-in-un a. in an expert way.