Meaning of banhaw

banhaw

Cebuano

v. bring back to life. Kanang awíta mibanhaw sa ákung kabatan-un, That song brings me back to my youth. Si Kristu ang nagbanhaw ni Lasarus, Christ resurrected Lazarus.