Meaning of bagnid

bagnid

Cebuano

v. shred papaya, cassava, and things of similar consistency. Bagníra (ibagnid) na ang kapáyas kay átung kiláwun, Shred the papaya because we are going to pickle it.