Meaning of bag-u

bag-u

Cebuano

a. 1. new. -ng Túgun New Testament; 2. modern. Ang mga batan-un sa bag-ung panahun agrisíbu, The youth nowadays is aggressive. -ng túbù the modern generation. -ng túig New Year; 3. recently, just now. Bag-u siyang abut, He is a new arrival here. Bag-u pa siyang milakaw, He just left. Bag-u pang gabíi pagsaka sa kawatan, It was early evening when the thief entered. karung — recently, of late. Gidugù siya karung bag-u, She recently menstruated; v. 1. be, become new. Mubag-u (mabag-u) nga tan-áwun ang sapátus basta limpiyáhan, Shoes will look new if you clean them; 2. change something for the better, become better. Dì ka gánì magbag-u, If you don’t reform. Nagbag-u sila sa ílang panagway, They made their faces over anew; 3. obtain something new. Nakabag-u siyag awtu pagkadaug sa swipstik, He got a new car when he won the sweepstakes. Bag-úhan (baghúan) kug ligid ang ákung dyíp, I’ll buy new tires for my jeep. Unsa mang gumáha ang ímung ibag-u? What brand of tires are you going to replace them with? 4. feel strange, unaccustomed. Naglísud pa siya kay gibag-úhan pa sa trabáhu, He’s having a hard time because he’s unaccustomed to the work; 5. -ng túig for it to be New Year’s. paN- nga túig v. celebrate New Year’s. Didtu mi sa Hungkung mamag-ung túig, We celebrated New Year’s in H. K. -in- a. modern. Ang binag-ung paági sa panguma, The modern way of farming; v. change. Nagbinag-u nga nadátù, He changed when he became rich. mabinag-úhun a. fond of modern things. bag-úhay a. short while ago. Bag-úhay pa lang giyud tung nilakaw si Ramun, Ramon left just a while ago.