Meaning of babayeng abay sa kasal

babayeng abay sa kasal

Cebuano

n. bridesmaid