Meaning of ayruplánu

ayruplánu

Cebuano

n. airplane. — nga báyut n. light plane; v. go by, ride a plane. Ayruplanúhun ta lang ang Manílà, Let’s go to Manila by airplane.