Meaning of ataki sa sakit

ataki sa sakit

Cebuano

n. stroke