Meaning of átà

átà

Cebuano

n. ink of squids and similar creatures. wà nay — be out of semen (lit. ink). Magminyù pa giyud ang tigúwang bisag wà nay átà, The old man is going to marry again, even though his semen is all dried up; v. be black as ink. Nag-átà ang kagabhíun, The night was pitch-dark. ka- v. get ink from the squid all over oneself. Nagkaátà ang ímung dintru, You got ink from the squid all over your shirt.