Meaning of aron

aron

Cebuano

adv. thataron

Cebuano

conj. in order to


aron

Cebuano

conj. so that