Meaning of angga

angga

Cebuano

by-name


angga

Cebuano

epithet


angga

Cebuano

n. nickname


angga

Cebuano

name


angga

Cebuano

sobriquet


anggà

Cebuano

n. nickname. Si Bituy ang ákung anggà, My nickname is Bitoy; v. give a nickname. Gianggáan siya ug pakà, They nicknamed him ‘frog’.