Meaning of aliwasa, aliwása

aliwasa, aliwása

Cebuano

v. restless because of discomfort or worry. Nag-aliwasa siya kay nagabin-an ang íyang bátà, She was restless because her child came home late.