Meaning of alírung

alírung

Cebuano

v. gather around something Nag-alírung ang mga táwu sa sugálan, The people stood around the gambling table. Nag-alírung siya sa silya sa lamísa, He put the chairs around the table; n. 1. people gathered around; 2. the surroundings, the space around. Ang mga gángis lámay nagtingug sa alírung, Only the crickets were chirping in the area.