Meaning of akup-akup

akup-akup

Cebuano

v. monopolize a job, possession, or enjoyment of something Kinsay layhan mutábang nga muakup-akup man siya sa mga trabahuun? Who likes to help when he monopolizes all the work? Ayaw akup-akupa ang tanang duwáan, Don’t monopolize all of the toys.