Meaning of aktuwal

aktuwal

Cebuano

adv. actual


aktuwal

Cebuano

n. sa — 1. at the very moment. Sa aktuwal na giyud siya midágan, gitirúhan dáyun, The very moment he made to run away, he was shot; 2. in person, in real life. Sa aktuwal batan-un pa kay sa litrátu, He is younger looking in real life than in his picture. Isturiya lang nà. Dílì sa aktuwal, It’s just a story, not real.