Meaning of agmud

agmud

Cebuano

n. grunting, snorting noises; v. grunt, snort. Ígù lang siyang miagmud (nangagmud) sa ákung pagpananghid, He just grunted when I asked his permission.