Meaning of abíyu

abíyu

Cebuano

n. food, provisions, money, supplies for daily consumption; v. provide food, etc. Báhin sa mga kinahanglanun matag adlaw akuy muabíyu, As far as your daily needs go, I will provide. Abyúhan ta lang mug usa ka sákung humay matag búlan, We’ll supply you with one sack of rice a month.