Cebuano Dictionary

wala'y kalainan
same
wala'y kalaki
inefficient
wala'y kalibutan
unaware
wala'y kalinaw
n. unrest
wala'y kalipay
adj. cheerless
wala'y kalkag
adj. half-hearted
wala'y kaluoy
adj. unkind
wala'y kaluoy
heartless
wala'y kaluoy
merciless
wala'y kaluoy
ruthless
wala'y kaluoy
wanton
wala'y kamatayon
adj. deathless
wala'y kamatayon
adj. everlasting
wala'y kamatayon
adj. immortal
wala'y kamatayon
adj. undying
wala'y kamatayon
adj. unending
wala'y kamatuoran
fiction
wala'y kangho
adj. penniless
wala'y kangutngut
painless
wala'y kaparis
adj. incomparable
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z