Cebuano Dictionary

ug-ug
jar
ug-ug ug-ug
jig
uga
adj. dry
ugahip
ringworm
ugaling
adv. yet
ugang
adj. dry
ugangan
parents-in-law
ugangan nga babye
mother-in-law
ugangan nga lalaki
father-in-law
ugat
artery
ugat
blood vessel
ugat
muscle
ugat
n. vein
ugat
nerve
ugat
never
ugat
tendon
ugay-ugay
caress
ugbok
build
ugdang
solemn
ugdaw
burn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z