Cebuano Dictionary

umaabot
v. forthcoming
umaabot nga mga adlaw
someday
umaagi
brief
umaagi
finite
umaagi
fleeting
umaamot
contributor
umabot
future
umagad ng lalaki
son-in-law
umagad nga babaye
n. daughter-in-law
umagad nga lalaki
n. son-in-law
umagaron
son-in-law
umahan
farm
umalabot
adj. forthcoming
umalabot
adj. imminent
umang
snail
umog
damp
umog
moist
umog
n. moisture
una
adj. first
una
conj. before
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z