Cebuano Dictionary

uban
accompany
uban
along
uban
another
uban
companion
uban
join
uban
mate
uban
other
uban
prep. with
uban
[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] other
uban niini
adv. hereby
uban pa lain pa
another
uban pang
[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] all other
uban sa panon
prep. among
uban-uban
adv. together
ubanan
accompany
ubanan
company
ubang
adj. another
ubang
adj. other
ubanon
gray-haired
ubas
n. grape
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z