Cebuano Dictionary

taglima
quintuplet
taglinis sa sapin
n. bootblack
taglukluk sa pagsakay
stowaway
taglumos og kalipay
kill-joy
tagmakinilya
n. typist
tagmaneho
operator
tagna
divine
tagna
forecast
tagna
n. estimate
tagna
n. guess
tagna
predict
tagna sa dautang umaabut
n. foreboding
tagna sa sakit
prognosis
tago
adj. brittle
tago
conceal
tago
disguise
tago
hide
tago
keep
tagoanan
hideout
tagoangkan
womb
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z