Cebuano Dictionary

sa itaas
prep. up
sa itaas ibabaw
above
sa itaas sa balay
n. upstairs
sa iya
hers
sa iya
him
sa iya
his
sa kabila
across
sa kadaghanan
ordinary
sa kadalian
adv. readily
sa kahamis
adv. smoothly
sa kahangturan
adv. forever
sa kahibudnganan
adj. strangely
sa kahilum
adv. quietly
sa kailadman
adj. innermost
sa kainit
thermal
sa kalagnon
adj. soulfully
sa kalangkuban
synthetic
sa kalayo
long
sa kalibutan
cosmic
sa kalipay
enrapture
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z