Cebuano Dictionary

sa ibabaw
prep. on
sa ibabaw
prep. over
sa ibabaw
up
sa ibabaw
uphill
sa ilalum
below
sa ilalum
prep. beneath
sa ilalum
prep. bottom
sa ilalum
prep. underneath
sa ilawom
beneath
sa ilong
nasal
sa imo
yours
sa industriya
industrial
sa ingon
conj. in such a way
sa ingon
conj. that is why
sa ingon
thus
sa ingon niadto
adj. thereupon
sa ingon niana
so
sa ingon niini
adj. thus
sa iro
canine
sa itaas
adj. upper
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z