Cebuano Dictionary

sa halayo pa
prep. beyond
sa hangin
aerial
sa harianon kun halangdunon nga paagi
kingly
sa hilom
adv. in secret
sa hilom
adv. privately
sa hinanali
abruptly
sa hinanali
adv. suddenly
sa hinanali
jiffy
sa hinay
adj. slowly
sa hinay
gently
sa hinayhinay
gently
sa hingpit
altogether
sa hingpit
completely
sa hunahuna lamang
abstract
sa hunahuna lamang
ideal
sa huni
musical
sa ibabaw
adj. upon
sa ibabaw
adj. upper
sa ibabaw
adv. above
sa ibabaw
prep. about
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z