Cebuano Dictionary

sa bisan unsa
ever
sa bisan unsa nga paagi
anyhow
sa bob nito
herein
sa bug
quite
sa buligay
jointly
sa dagat
marine
sa dagat
maritime
sa daginot
adj. sparingly
sa dakbayan
civic
sa dakbayan
urban
sa dakong gugma
dearly
sa dakong kalinaw
calmly
sa dakong kalipay
cheerfully
sa dakung katahuran
adj. respectfully
sa dayag
adv. apparently
sa dayag
publicly
sa dayon
[time word or particle] next
sa dihang
[deictic or demonstrative pron., second person singluar (you, thou), time word or particle] when
sa diin
adv. wherein
sa diing dapit
adv. whither
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z