Cebuano Dictionary

sa adwana
n. duty
sa alkohol
alcoholic
sa alpabeto
alphabetical
sa amigo
friendly
sa amo
pron. ours
sa arte
artistic
sa asawag-bana
adj. conjugal
sa asin
saline
sa ato
pron. ours
sa ato pa
[deictic, demonstrative pron.] in other words
sa atubangan
adv. before
sa atubangan
in front of
sa baba
oral
sa banwa
regional
sa bata
childish
sa Bibliya
biblical
sa binaba
adv. verbally
sa binabaay
adv. orally
sa bisan asa
anywhere
sa bisan asa
every where
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z