Cebuano Dictionary

nagbaton
v. contain
nagbaton
v. contains
nagbaton
v. possess
nagbaton
v. possesses
nagbawod
wave
nagbayad buhis
n. tributary
nagbiaw
stagnant
nagbikini
v. wear(ing) a bikini
nagbiste
clothe
nagbitay
hanging
nagbitay
precarious
nagbukal
v. boiling
nagbuy-od
adj. prostrate
nagbuyon
abreast
nagdagan
running
nagdagsang
rampant
nagdahunog
adj. rumbling
nagdamgo og adlawan nga dako
daydream
nagdas-og
v. advanced
nagdas-og
v. increased
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z