Cebuano Dictionary

galingan nga tinuyok sa hangin
n. windmill
galit
angry
galon
n. gallon
galyeta
n. cracker
gam-anan
n. factory
gam-anan sa kulon
n. pottery
gam-anan sa salapi
n. mint
gama
build
gama
composition
gama
fabricate
gama
make
gama
metal
gama
n. appetite
gama sa
prep. result of
gamatoy nga iring
n. kitten
gamatoy nga sanga
n. twig
gamay
adj. little
gamay
adj. miniature
gamay
adj. small
gamay
melody
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z