Cebuano Dictionary

gakson
v. hug
galab
mow
galam
keep
galamanan sa mga bata
nursery
galamhan
faculty
galamiton
material
galamiton
n. instrument
galamiton
n. tool
galamiton
stuff
galamiton
utensil
galamiton butang
substance
galamiton sa baba
n. mouthpiece
galamon
material
galante
gallant
galeriya
n. gallery
galing
grind
galingan
aguran
galingan
mill
galingan
n. grinder
galingan
n. grindstone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z