Cebuano Dictionary

daghan
adj. many
daghan
adj. much
daghan
adj. numerous
daghan
adj. plenty
daghan
adj. plural
daghan
adj. substantial
daghan
ample
daghan kaayo
affluent
daghan ug
[predicative (e.g. daghan ug = there are lots of)] has a lot of
daghanan
[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] many (of)
daghang anib
adj. voluminous
daghang salamat
thank you
daghang tahop
chaffy
daghong
groan
daghong
moan
daginot
n. frugality
daginot
save
daginot
scrimp
daginot
skimp
daginot
spare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z