Cebuano Dictionary

bahin
divide
bahin
item
bahin
n. area
bahin
n. element
bahin
n. part
bahin
n. section
bahin
n. share
bahin
partial
bahin
quota
bahin
role
bahin
segment
bahin
separate
bahin
shares
bahin sa
prep. about
bahin sa
prep. concerning
bahin sa bapor
adj. shipping
bahin sa bapor duol sa makina
n. steerage
bahin sa kahoy
n. arbor
bahin sa lalaki
adj. masculine
bahin sa lawas
n. limb
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z